چهارشنبه 27 دي 1396   02:22:08
مناسبت

ارتباط با مدیر کل
پیوند
خبرهای روز
اخبار مهم
گزارش تصویری
کتاب و کتابخوانی
کتاب رسان سیار شهرستان زنجان با حضور در روستاهای محروم و فاقد کتابخانه ، به روستاییان خدمات کتابخوانی ارایه می نماید.
فرماندار شهرستان زنجان در دیداربا مدیر کل کتابخانه های عمومی استان
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان با حضور در فرماندار شهرستان زنجان، با عسگری فرماندار جدید زنجان دیدار کردند.
فرماندار شهرستان ایجرود در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود به ریاست بیات فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد.
بيشتر
کتاب رسان سیار شهرستان زنجان با حضور در روستاهای محروم و فاقد کتابخانه ، به روستاییان خدمات کتابخوانی ارایه می نماید.
فرماندار شهرستان زنجان در دیداربا مدیر کل کتابخانه های عمومی استان
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان با حضور در فرماندار شهرستان زنجان، با عسگری فرماندار جدید زنجان دیدار کردند.
فرماندار شهرستان ایجرود در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود به ریاست بیات فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد.
بيشتر
کتاب رسان سیار شهرستان زنجان با حضور در روستاهای محروم و فاقد کتابخانه ، به روستاییان خدمات کتابخوانی ارایه می نماید.
فرماندار شهرستان زنجان در دیداربا مدیر کل کتابخانه های عمومی استان
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان با حضور در فرماندار شهرستان زنجان، با عسگری فرماندار جدید زنجان دیدار کردند.
فرماندار شهرستان ایجرود در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود به ریاست بیات فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد.
بيشتر
کتاب رسان سیار شهرستان زنجان با حضور در روستاهای محروم و فاقد کتابخانه ، به روستاییان خدمات کتابخوانی ارایه می نماید.
فرماندار شهرستان زنجان در دیداربا مدیر کل کتابخانه های عمومی استان
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان با حضور در فرماندار شهرستان زنجان، با عسگری فرماندار جدید زنجان دیدار کردند.
فرماندار شهرستان ایجرود در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود به ریاست بیات فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد.
بيشتر
 
ارزیابی عملکرد

کتاب خوان ماه
کتاب خوان مجازی
طرح صبح با کتاب
تماس با ما
زنجان - ابتداي جاده گاوازنگ خيابان عارف
ساختمان روزنامه جمهوري اسلامي طبقه اول
تلفن تماس : 33471613 -33462917
پست الكترونيكي: info@zanjanpl.ir
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما